Курс по М11 – Биологично Земеделие ПРСР 2014-2020 за земеделски производители в гр. Свиленград

Започнахме месец ноември с курс по М11 – Биологично земеделие, което бе насочено към земеделски производители от град Свиленград.

Обучението премина успешно, а участниците получиха полезна нова информация и сертификат за преминат курс.

Център за професионално обучение (ЦПО) „Атлас Тренинг“ организира ежемесечно курсове по Мярка 11 – Биологично земеделие ПРСР 2014-2020. Обучението е с продължителност 18 учебни часа, разпределени в 2 (два) дни и е предназначено за всички бенефициенти на ДФЗ, които са поели ангажимент в своите бизнес планове за постигане на съответствие с националните и европейски изисквания за биологично земеделие, както и за всички земеделски производители, които проявяват интерес към биологичното земеделие.

Темите, които се дискутират в двата учебни дни са:

 • Цели и основни изисквания
 • Допустими кандидати за подпомагане
 • Подпомагани дейности
 • Допустими за подпомагане комбинации от направления на един и същи парцел
 • Недопустими за подпомагане комбинации от направления
 • Финансови условия за подпомагане
 • Условия за одобряване за подпомагане на парцели, животни и пчелни семейства
 • Изисквания за управление на подпомаганите дейности
 • Условия и ред за подаване на заявления за подпомагане
 • Базови изисквания за различните направления по мярка 11 „Биологично земеделие“
 • Минимални изисквания за използването на торове и продукти за растителна защита

За удобство на обучаемите от един регион, предлагаме възможност за провеждане на курса на място, необходимо е единствено да се сформира група от минимум 10 участника и нашите лектори ще бъдат там.

Всеки желаещ да се запише за участие в курса трябва да попълни заявление за участие, което можете да изтеглите от тук: 01-Zaiavlenie_kurs

Участниците получават Сертификат за успешно преминат курс по М11 – Биологично Земеделие ПРСР 2014-2020 (Виж прикачения файл).

Курсът е платен и цената за един участник е 120,00 лева с ДДС.

В този предпразничен период, екипът на „Атлас Тренинг“ предлага условия, които да дадат възможност на българските семейства – земеделски производители да учат с усмивка и лекота. Ние подкрепяме семейните земеделски стопанства и затова даваме възможност втория участник от семейството да заплати 50% от стойността на курса, а всеки следващ член на семейството може да присъства на обучението безплатно!

В трудни времена е важно да бъдем единни. А ученето обединява – идеи, знания, хора и дава възможност за разгръщане на допълнителен потенциал, който може само да ни бъде от полза.

А с екипът на „Атлас Тренинг“ учите с усмивка и в компанията на приятели!

За повече информация може да се свържете с нас тук: https://atlastraining.org/contact/

Реклама

Отчет по изпълнението на проект „От традициите на българското земеделие към съвременното стопанство с по висока квалификация и конкурентно способност“

Както вече Ви споделихме, „Атлас Травелс“ ЕООД е бенефициент на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), в изпълнение на Договор №РД 50-52/250221 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“, BG 06RDNP001-1.00 Проект „От традициите на българското земеделие към съвременното стопанство с по висока квалификация и конкурентно способност“,  BG 06RDNP001-1.00-0032.

На 21.03.2022 г. стартирахме изпълнението на първото обучение за земеделски производители и за заетите в техните стопанства лица на тема: „Развитие на земеделието и повишаване на отговорностите за опазване на околната среда”.

В обучението се включиха 25 човека, а лектори бяха професор Ваня Митова и инж. Мария Динчева.

Обучаемите научиха много полезни факти, които днес успешно прилагат в работата си.

В последните 8(осем) месеца Център за професионално обучение (ЦПО) „Атлас Тренинг“, част от „Атлас Травелс“ ЕООД, обучи общо 110 човека от страната и съответно бяха издаден 110 Удостоверения за професионална квалификация.

Предстои последното обучение в рамките на проекта, на тема: „Биологичното производство на зеленчуци като екологосъобразна алтернатива в прехода към устойчиво земеделие“.

Обучението е безплатно и всички земеделски производители или заети в техните стопанства лица на постоянен трудов договор, които имат интерес, могат да се запишат. При набиране на необходимата бройка участници, ще обявим дати за провеждане на обучението.

Ако искате да научите повече, вижте тук: https://atlastraining.org/2022/11/21/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2/

Или се свържете с нас. Как? Вижте тук: https://atlastraining.org/contact/

Стартираме курс за земеделски производители

Днес – 21.11.2022 г. се навършват точно 8 месеца от началото на изпълнението на договора ни с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), а именно  – Договор №РД 50-52/250221 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“, BG 06RDNP001-1.00 Проект „От традициите на българското земеделие към съвременното стопанство с по висока квалификация и конкурентно способност“,  BG 06RDNP001-1.00-0032, с бенефициент „Атлас Травелс“ ЕООД.

За последните 8 месеца бяха проведени редица обучения, за които ще Ви разкажем малко по-късно, тъй като сме нетърпеливи да споделим, че реализацията на последния курс в рамките на проекта, зависи от Вас! Да, правилно прочетохте – от Вас. От днес стартираме записвания за последния курс. За съставяне на група са ни необходими 30 земеделски производители или на заети в техните стопанства лица на постоянен трудов договор. Обръщаме се към всички земеделски производители, които проявяват интерес към биологичното земеделие, любопитство към новите държавни и европейски изисквания за биологично производство и желание да обменят своя опит с колеги, да споделят проблеми и да намерят отговори чрез екипа ни от лектори, авторите на учебната програма – професор Слава Лукипудис, професор Ваня Митова, професор Николай Динев и инж. Мария Динчева.

Темата на обучението е „Биологичното производство на зеленчуци като екологосъобразна алтернатива в прехода към устойчиво земеделие“ и ще се проведе в гр. Банско, Спа-апарт хотел „Евъргрийн“, където освен на полезната нова информация, предоставена от лекторите ни, ще можете да се насладите и на уникалната природа на Национален парк Пирин, самобитността на Банско, чистия въздух и вкусната банска храна. Екипът от лектори ще Ви потопи в магията на учене с преживяване без значение на възрастта, защото ние вярваме, че ученето е през целия живот и сме убедени, че още след първата ни среща, ще повярвате и Вие. Ще учим заедно – с усмивка!

За повече информация, въпроси и записвания за курса или като цяло за услугите, които предлагаме, можете да се свържете с нас по удобен за Вас начин, чрез секция „Контакти“.

7 години УЧИМ ЗАЕДНО С УСМИВКА

7 години УЧИМ ЗАЕДНО С УСМИВКА

На 16.04.2023 г. „Атлас Тренинг“ навършва 7 години от началото на активната си обучителна дейност.

7 години, в които екипът ни обучи хиляди хора по различни специалности, професии и ключови компетенции.

7 години, през които запечатахме хиляди усмивки на доволни обучаеми и горди обучители!

7 години, в които изпълнихме успешно множество проекти и бяхме почти във всяка точка на страната.

В този период за добро или лошо се сблъскахме и с много предизвикателства, които ни направиха по-добри, по-силни и не на последно място по-гъвкави.

В следващите месеци ще бъдем активни, за да можем да ви запознаем с всичко онова, което светът на „Атлас Тренинг“ може да обогати вашия.

Ще споделим нашата мисия;

Ще Ви запознаем с нашите преподаватели;

Ще научите повече за възможностите, които предлагат лицензираните ни специалности;

Ще представим резюмирана информация/ отчетност на всички изпълнени от нас проекти;

Ще разкажем за тези, които в момента изпълняваме;

Ще представим индикативната ни учебна програма за празничната ни 2023 година;

Ще разберете какво е нашето „Пътуващо училище за родители“;

Ще представимвъвеждащи, надграждащи и специфични обучения, спрямо актуални потребности;

Ще видите нашите предложения закорпоративни събития с учебно-образователен характер

Всеки месец ще имате възможността да видите месечните графици за провеждане на курсове, квалификации и специализирани обучения, от които можете да избирате.

Ще видите колко много сме пораснали, колко много сме подобрили услугите, които предлагаме, колко много положителни промени сме направили за 7 години. Период,  в който не се промени само едно – да учим с усмивка!!!

Изпълнение на Договор № BG06-Д01-0006/ 21.09.2018 г. с предмет: „Осигуряване на логистика и обучение и логистика за провеждане на специализирани обучения за екипи от действащи социални услуги” за обособена позиция 2

Тема: Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца

 ЦЕЛЕВА ГРУПА: Служители в структурата на публичната администрация, предоставящи социални услуги и служители на доставчици на социални услуги – персонал, работещ в действащи социални услуги за деца.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Повишаване мотивацията на служителите от действащите социални услуги – резидентен тип, подобряване на професионалната им компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им, усъвършенстване на знанията и практическите умения в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите. Обученията целят и провеждане на адекватна политика в сферата на социалните услуги и кореспондират с идентифицираните нужди като ще стимулират развитието на персонала работещ в тези сфери.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

 • Провеждане на специализирани (тематични) обучения на целевата група в присъствена форма на територията на страната;
 • Повишен капацитет и професионална компетентност за предоставяне на СУ;
 • Повишена мотивация на служителите от действащи и новосъздадени социални услуги;
 • Усъвършенстване на практическите умения в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите;
 • Обучени 4000 (четири хиляди) броя участници от услугите за деца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО: Формата на обучението е присъствена. Обучението включва добра теоретична част със силно практическа насоченост. Обучението ще се проведе посредством презентации, представяне на добри практики, решаване на практически казуси, практически демонстрации и самостоятелна индивидуална и групова работа.

ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Обучението е обща продължителност от 20 учебни часа. Един учебен час е с продължителност от 45 минути.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Обучението ще се провеждат от обяд на първия ден до обяд на третия ден.

viber image 2019-04-16 , 19.03.16

Провеждане на изнесени двудневни обучения по проект BG05M2OP001-3.001-0075 „Заедно ръка за ръка – творим красота“ от екипа на „Атлас Тренинг“

Обученията са предназначени за родители от различните етнически групи, а темите и дискусиите са организирани така, че да бъдат фокусирани върху активното включване на родителите във възпитателно-образователния процес в детските градини и в предучилищните групи с цел развиване на участия и придобиване на по-високи социални компетенции за активно участие във възпитателния процес и за преодоляване на негативните обществени нагласи.

Цялата публикация

Покана обучения – второ полугодие 2016

ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
от Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО)
Лицензия № 2015121205 /2015

Представените курсове са международно признати и утвърдени от
ЕВРОПЕЙСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (EFQM)

Вижте пълната програма тук >>>

18_11-2016

Обучение – продукти за растителна защита

ЦПО „Атлас Тренинг“ предлага обучения по програма: „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“, утвърдена от БАБХ със Заповед № РД11-2060/2016 >>>

18_11_2016_2

Стил, хармония и здраве

Evergreen

Запознайте се с нашата

ПРОГРАМА „Стил, хармония и здраве

 • Пакет «Стил» – 6 дневна програма с 5 нощувки за почивка в планински курорт през лятото; ЦЕНА: 349,00 лв./човек
 • Пакет « Хармония» – Едноседмична 8 дневна програма със 7 нощувки в планински курорт през лятото на 2016г.; ЦЕНА: 481,00 лв./човек
 • Пакет «Здраве» – двуседмична 15 дневна програма с 14 нощувки в планински курорт през лятото на 2016г.; ЦЕНА: 899,00 лв./човек

Виж цялата програма тук >>>