За нас

Jenny

Евгения Манолова
Основател и управител на Атлас Травел и Атлас Тренинг

Завършила е Международен туризим в Университета за национално и световно стопанство. Владее немски, английски и руски език.

Екип

Отляво надясно: Стефани Драганова, Евгения Манолова, Мария Динчева
Отляво надясно: Стефани Драганова – Координатор, Евгения Манолова – Управител, Мария Динчева – Мениджър Обучения

Туристическа агенция „Атлас Травелс“ ЕООД притежава лицензия за „Център за професионално обучение Атлас Тренинг към Атлас Травелс“ под № 2015121205 от Националната агенция за професионално образование и обучение. (НАПОО).

„Атлас Тренинг“ предлага обучение по различни професии, специалности и ключови компетенции. Центърът предлага индивидуално, присъствено, on-line и дистанционно обучение.

Екипът на Атлас Тренинг се състои от професионалисти, приятели и съмишленици. Високото качество на обучение е гарантирано от внимателно подбран преподавателски състав. Той се състои преподаватели, които имат добри лекторски и менторски умения, използвайки най-добрите практики от бранша в преподаването. Всички обучители са с дългогодишна практика, множество научни трудове по специалностите си и богат опит в работата с хора.

Към занятията често се включват и изявени гост-преподаватели, които предават своя интересен опит и познания.

На 16 април 2023 г. ЦПО „Атлас Тренинг“ ще отбележи 7 години активна обучителна дейност. В следващите месеци ще покажем и разкажем в подробности за изминалите 7 години, в които учим заедно с усмивка.

За повече информация посетете секция „Новини“

Реклама