Лицензирани специалности

Лицензия на Център за професионално обучуние

L2

1. Професия „Дизайнер“, код: 214010 
1.1. Специалност Моден дизайн, код: 2140108, трета степен на професионална квалификация;
 

2. Професия „Сътрудник в бизнес – услуги“, код: 345040 
2.1. Специалност Бизнес – услуги, код: 3450401, втора степен на професионална квалификация;
 

3. Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, код: 345050 
3.1. Специалност Малък и среден бизнес. код: 3450501, втора квалификационна степен;
 

4. Професия „Работник в растениевъдството“, код: 621110 
4.1. Специалност Зеленчукопроизводство, код: 6211101, първа степен на професионална квалификация;
 

5. Професия „Агроеколог“, код: 621140 
5.1. Специалност Агроекология, код: 6211401, трета степен на професионална квалификация;
 

6. Професия „Работник в озеленяването“, код: 622030 
6.1. Специалност Озеленяване и цветарство, код: 6220301, първа степен на професионална квалификация;
 

7. Профеция „Сътрудник социални дейности“, код: 762020 
7.1. Специалност Социална работа с деца и семейства в риск, код: 7620201, трета степен на професионална квалификация;
 

8. Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, код: 812010 
8.1. Специалност Селски туризъм, код: 8120102, трета степен на професионална квалификация;
 

9. Профеция „Аниматор в туризма“, код: 812040 
9.1. Специалност Туристическа анимация, код: 8120402, трета степен на професионална квалификация;
 

10. Профеция „Еколог“, код: 851010 
10.1. Специалност Екология и опазване на околната среда, код: 8510101, трета степен на професионална квалификация;
 

Реклама